คิดผลิตภาพ : สอนและสร้างได้อย่างไร /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Corporate Author
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, ไสว ฟักขาว, ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
153.42 พ975ค 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
74 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.