คำสอนเชิงสัญญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายาน = Symbolic Teachings Embedded in Mahayana Ceremony /

ผู้แต่ง
ทวีศักดิ์ คูวัฒนา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3138 ท228ค 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์คร้ังที่ 1
Physical description
(ต), 287 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 30 ซม.