การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 = An Application of the Good Governance Administration of Schools under th eOffice of Kalasin Primary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
อภิสรา สงวนตระกูล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 อ269ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ต), 160 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.