ศึกษาการบำบัดฟื้นฟูกลุ่มอาการเส้นเลือดในสมองตีบ/อุดตัน โดยการนวดแผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Treatment of the Brain bolldClotted Patients by Thai Massage of the Don Kaew Sub-District Community Hospital, Don Kaew Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
กัญญาณัฏฐ์ สุริยะวงค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561