การส่งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อำเภอศรีสมเด็จ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 = The Education Promotion of the Division of Education, Religions and Culture in the Schols in Sri Somdet District under the Office of Primary Education Service /

ผู้แต่ง
พรพรรณ เอื้อกิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.123 พ247ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฑ), 108 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.