การประยุกต์หลักพละ 5 ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = An Application of the Five Principle of Bala to the Management of Sub-District Administrative Organizations in Kaset Wisai District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ไมตรี สมพงษ์ผึ้ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ม965ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฑ), 121 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.