การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = The Administration of Early Childhood Education by the Child Development Centers in Chang Han District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ธนาภา แสนเสนยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561