การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = The Administration of Early Childhood Education by the Child Development Centers in Chang Han District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ธนาภา แสนเสนยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ธ246ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฏ), 144 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.