การศึกษาเปรียบเทียบกัลยาณมิตรและปาปมิตรในทัศนะของพระพุทธศาสนา = A Conparative Study of Kalyanamitta and Papamitta in Buddhism /

ผู้แต่ง
ยุพิน ศรีสุภา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3 ย421ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ฎ), 99 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.