การศึกษาเรื่องประโยชน์ในพระพุทธศาสนา = A Study of Advantages in Buddhist Doctrine /

ผู้แต่ง
สำเนียง รื่นลาภะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3 ส693ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ฌ), 104 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.