สัมฤทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มโรงเรียนนาดีนาด่าน จังหวัดหนองบัวลำภู = An Achievement of the Buddhist School's Way : A Case Study of Nadee-Nadan School's Group in Nongbualamphu Province /

ผู้แต่ง
สุชิน ผลช่วย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ส762ส 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ด), 203 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.