การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้าตามแนวพุทธชัยมงคลคาถา = An Analytical Study of the Buddha's Method of Victory in Approach of Buddajayamangkalagatha /

ผู้แต่ง
ปิยวรรณ อินปฐม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3 ป619ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ฎ), 95 หน้า ; 30 ซม.