การศึกษาอานิสงส์ของศีล 5 = A Study of Benefits of Panca-Sila /

ผู้แต่ง
อัญชลี สายามระ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 อ525ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ฎ), 160 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.