คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สังกัด สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ /

ผู้แต่ง
ภักดี รัตนมุขย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1