ธรรมดาแต่ไม่สามัญ : ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย = Out of the Ordinary Female Migrant Workers from Myanmar and Their Transnational Lives in Thailand /

ผู้แต่ง
มรกต ไมยเออร์
Corporate Author
วิมลสิริ เหมทานนท์, ภัทราภรณ์ ภูบาน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
331.4 ม192ธ 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : โครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
237 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.