ปริศนามาเลส คดีที่ 5 ตอน คีตสังหาร /

ผู้แต่ง
พงศกร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2