การมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ = Personnel's Participation in the Administrative Process in Kalasin Province Administrative /

ผู้แต่ง
สุกัลญา โพธิ์ละเดา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ส739ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ฐ), 110 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.