การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม = The Tambol Administrative Organization's Administration in Chiang Yueng District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
ประยูร แพงคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ป365ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ฎ), 82 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.