ปัญหาในการบริหารแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของรัฐ ตามทัศนะของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in Alien Laber Administration in Line with the Government Policy According to Police's Attitude, Chiang Mai Provincial Investigation Division /

ผู้แต่ง
ทรงกลด จอมใจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556