พระจันทร์หวานใจ /

ผู้แต่ง
วรรณศุกร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : 1168,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1