ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร = Phetchabun Rajabhat Journal /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1