วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ = The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561