วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น = Law and Local Society Journal /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1