นี่แหละญี่ปุ่น /

ผู้แต่ง
วิริยะ เพียรกิจจา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1