แนวทางการศึกษารัฐธรรมนูญ /

ผู้แต่ง
เดโช สวนานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
342.593 ด851น 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วีทีชี คอมมิวนิเคชัน, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
329 หน้า