วิเคราะห์นิคหกรรมธรรมกาย

ผู้แต่ง
แสวง อุดมศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.382 ส968ว 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ประยุรวงศ์พริ้นท์ติ้ง, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
341 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.