การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่างๆ /

ผู้แต่ง
สมาน รังสิโยกฤษฏ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1