ประทีปวัฒนธรรมไทย /

ผู้แต่ง
สมบัติ จำปาเงิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
306 ส254ป 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
156 หน้า : ภาพประกอบ