พระอุบบวรรณาเถรี (ผู้เสมอด้วยพระมหาโมคคลัลานะ) /

ผู้แต่ง
พ.สุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้อยทอง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1