พระอุบบวรรณาเถรี (ผู้เสมอด้วยพระมหาโมคคลัลานะ) /

ผู้แต่ง
พ.สุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30921 พ111พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้อยทอง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
107 หน้า : ภาพประกอบ