ยอดหญิงวิสาขา มหาอุบาสิกาของชาวพุทธ /

ผู้แต่ง
พ.สุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30924 พ111ย 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้อยทอง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
120 หน้า