ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (ฉบับสมบูรณ์) /

Corporate Author
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2