เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเมือง-การปกครองไทย ระหว่างปี 2475-2542 /

ผู้แต่ง
ธรรมรัตน์ ทองเรือง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธารบัวแก้ว, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1