สยามยามวิกฤติ

ผู้แต่ง
สุมิตรา จันทร์เงา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มติชน 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1