การใช้ภาษาไทย /

ผู้แต่ง
เอกฉัท จารุเมธีชน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.918 อ872ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
186 หน้า ; 26 ซม.