นิเวศวิทยามนุษย์ : การศึกษาสิ่งแวดล้อมในมิติของสังคมและวัฒนธรรม /

ผู้แต่ง
ปรีชา อุปโยคิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1