การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในมุมมองของประชาชน = Public View on Dongklang Tambon Administrative Organization Service in Khonsan District, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
สีดารัตน์ จวบสมบัติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.9 ส734ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ฑ), 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.