สุดดวงใจ /

ผู้แต่ง
โสภี พรรณราย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ส988ส 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
2 เล่ม