การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น /

ผู้แต่ง
พวงทอง ภวัครพันธุ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.9593 พ465ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
323 หน้า ; 21 ซม.