บทวิเคราะห์มรดกวรรณคดีไทย /

ผู้แต่ง
จิตร ภูมิศักดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3