การสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี = Scholarly Communication and Open Access /

ผู้แต่ง
น้ำทิพย์ วิภาวิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1