พระมหากษัตริย์ของปวงชน และพิธีน่ารู้ /

ผู้แต่ง
วิสันต์ ท้าวสูงเนิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วี.ที.เอส., 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1