การพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ด้วยศีล 5 ตามแนวพุทธปรัชญา = The Development of Human Perfection Following Five Precepts Based on Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระรุ่งตะวัน สิริวณฺโณ (แดงบุญเรือง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ร621ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 95 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.