ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท : สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว และความเป็นไท/ไต/สยาม /

ผู้แต่ง
ชลธิชา สัตยาวัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ชนนิยม, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1