หลักสถิติเบื้องต้น = Principles of Statistics /

ผู้แต่ง
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1