พระราชประวัติมหาราชไทย /

ผู้แต่ง
ธนากิต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ปิรามิด, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1