ปทานุกรมฉบับถ้อยคำ สำนวนโวหาร คำพังเพย สุภาษิตไทย /

ผู้แต่ง
สมบัติ จำปาเงิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ต้นอ้อ 1999, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2