โลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์ "นานาสาระ" ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ /

ผู้แต่ง
สุภาพร คงศิริรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ดาวเงินการพิมพ์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1