คู่มือการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลของสมาคมการจัดการแห่งสหรัฐอเมริกา = The AMAtm Handbook of Public Relatins : Leveraging PR in the Digital World /

ผู้แต่ง
ดีแลนชไนเดอร์, โรเบิร์ต แอล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1