ตามรอย...ญาครูขี้หอม (เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก) : ผู้นำทางการเมืองที่ทรงอิทธิพลในลุ่มน้ำโขง /

ผู้แต่ง
สุนทรชัย ชอบยศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1