พุทธคยา แดนตรัสรู้ของพุทธองค์ = Buddhagaya, Bogh Gaya Where the Load Buddha got Supreme Wisdom /

ผู้แต่ง
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1