การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = Tax Collection of Houses and Lands of Cha-Am Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi Province /

ผู้แต่ง
กันยารัตน์ อาจแสน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561